×

Hurtighandling

Kjenner du allerede produktnummeret eller elnummeret til produktet du ønsker å kjøpe?
Legg inn direkte i handlekurven her eller lim inn direkte fra Excel.
Kopier fra Excel. Kolonne 1 må være produktnummer og kolonne 2 det antall du vil bestille. Hvis antall mangler, blir det som standard satt 1.

Bærekraft

Dersom Norge og verden skal nå sine klimamål, er næringslivets innsats avgjørende.

I JFKnudtzen er den miljøvennlige retningen en sentral del av vår forretningsvirksomhet. Vi jobber kontinuerlig med å øke klimabevisstheten, som igjen skal gjøre at vi sammen skal lykkes med det grønne skiftet.

Vi mener de små tiltakene vil bidra til en generell forbedring av miljøet, og vi har fokus på bl.a. bærekraftige produkter, håndtering av avfall, HMS system, fravær, strømforbruk, reisevirksomhet og digitalisering.

JFKnudtzen er ISO-sertifisert innen Kvalitet (ISO-9001), Ytre miljø (ISO-14001) og HMS (ISO-45001)