×

Hurtighandling

Kjenner du allerede produktnummeret eller elnummeret til produktet du ønsker å kjøpe?
Legg inn direkte i handlekurven her eller lim inn direkte fra Excel.
Kopier fra Excel. Kolonne 1 må være produktnummer og kolonne 2 det antall du vil bestille. Hvis antall mangler, blir det som standard satt 1.

Nyhetsarkiv

Nye pucker for deteksjon av ventil-posisjon

Det populære konseptet med induktive «dobbel sensorer» og pucker for posisjons-indikering har fått et re-design og fremstår nå som mer fleksibelt, raskere og enda tydeligere indikasjon.

Universalprodukter til A-serien

Økt krav til effektivitet er påkrevd i en installasjon, som et resultat av økt kompetanse og redusert tidsbruk ved tilkobling. Med den innovative og tidsbesparende PUSH IN tilkoblingen fra Weidmüller kan vi tilby tilkoblinger der man reduserer tid på tilkobling, samtidig som man har en sikker tilkobling. 

Ny O6 laser med høy presisjon

O6 serien fotoceller er utvidet til også å inkludere lasersensorer i det samme kompakte huset som resten av denne populære serien.

Ampere, - hva er det?

Andrè-Marie Ampère, født i 1775, var en fransk fysiker og matematiker. Han er kjent for å sette opp en definisjon for å måle elektrisk strøm, og laget et instrument for å måle dette. Antall Ampere angir ladningstransporten pr. sekund i en krets.

Bytt inn din gamle merkemaskin - og få ny!

Vi gir deg mulighet til å bytte inn din gamle merkemaskin i en ny og bedre maskin. Se vårt "Swap for more" progam som gjelder frem til 30. juni. 

Ny smart ventil sensor gir et nytt nivå av muligheter

Tilbakemeldingssystem for ventiler med diagnostikk. Den nye smart ventil sensoren MVQ101 for ventil-posisjonering gir et helt nytt nivå av muligheter når det gjelder posisjonsmåling og diagnostikk, sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

M12 plugger for næringsmiddelindustrien

Noen ganger er det hensiktsmessig å bruke løse M12 pluggkontakter på sensorkabel fra trommel. Fra ifm electronic har vi nå en ny serie løse M12 pluggkontakter spesialtilpasset næringsmiddelindustrien.

Universalt målerelè. En enhet - mange funksjoner

MK9300N/MH9300N er betegnelsen på de nye multifunksjons målerelèene fra Dold. Relèene er programmerbare og gir høyeste grad av fleksibilitet mht. strøm og spenningsovervåking.

Var likestrøm fra Edison eller vekselstrøm med Tesla best?

Da glødelampen gjorde sitt inntog i befolkningen rundt 1880 ble de drevet med vekselstrøm eller likestrøm. Thomas Edison lanserte et distribusjons-system med likestrøm og lave spenninger. Det blir fortalt at vekselstrøm med høyspenninger førte til flere ulykker og død.

Innovative skap og kapslinger med høy kvalitet

ETA tilbyr innovative skap og kapslinger med høy kvalitet kombinert med gode løsninger og kort leveringstid. De kan tilby veggskap som er etter kundens spesifikasjoner, med langt større valgmuligheter enn tidligere. Samtidig er det ingen krav til minmumskvantum for kundespesifiserte løsninger.