×

Hurtighandling

Kjenner du allerede produktnummeret eller elnummeret til produktet du ønsker å kjøpe?
Legg inn direkte i handlekurven her eller lim inn direkte fra Excel.
Kopier fra Excel. Kolonne 1 må være produktnummer og kolonne 2 det antall du vil bestille. Hvis antall mangler, blir det som standard satt 1.

ISO - Miljøinformasjon - Klassifisering

JFKnudtzen - ISO

ISO-9001 Kvalitet, ISO-14001 Ytre miljø og ISO-45001 HMS

Druseidt - ISO 9001

Development, construction, production, assistance and salesof electrical connectors, tools, contact-systems and componentsfor high.current.applications

Druseidt - ISO 14001

Development, construction, production, assistance and salesof electrical connectors, tools, contact-systems and componentsfor high current applications.

ISO 14001

ISO 14001:2015 er en internasjonal miljøsertifisering og er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse.

RoHS

Forbud mot enkelte farlige kjemiske substanser i elektrisk og elektronisk utstyr er nå del av kravene til CE-merking i Europa.

Reach

REACH er et direktiv (EU Nr. 1907/2006) og står for: Restriction, Evaluation and Authorization of Hazardous Chemical Substances.

Conflict Minerals by US

JFKnudtzen har til hensikt å kun levere produkter som ikke inneholder mineraler fra konfliktområder. 

IMO Green Passport

IMO, International Maritime Organisation er FNs organ for å regulere internasjonal shipping. 

Hong Kong Convention

Hong Kong Konvensjonen for sikker og miljøvennlig gjenvinning av skip.

Asbestos

CPR - Den Europeiske Byggvareforordningen

CPR er en klassifisering av brannegenskaper for kabler. I henhold til byggvareforordningen skal «Kabler som benyttes i bygg og byggverk, til fast og varig installasjon», være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper. Last ned CPR - New EU regulation for construction materials.