×

Hurtighandling

Kjenner du allerede produktnummeret eller elnummeret til produktet du ønsker å kjøpe?
Legg inn direkte i handlekurven her eller lim inn direkte fra Excel.
Kopier fra Excel. Kolonne 1 må være produktnummer og kolonne 2 det antall du vil bestille. Hvis antall mangler, blir det som standard satt 1.

ISO - Kvalifikasjoner - Miljøinformasjon

ISO 9001 - Kvalitet

Vårt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse.

ISO 14001 - Miljø

Vårt ledelsessystem for miljø er målt opp mot- og samsvarer med standard for god miljøledelse.

OHSAS 18001 - HMS

Vårt ledelsessystem er målt mot en standard for god praksis og viser ansatte og andre interessegrupper at vi arbeider etter føre var-prinsippet for å sikre våre medarbeideres arbeidsmiljø.

Achilles

Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustri på norsk og dansk sokkel.

Sellihca

Sellicha blir brukt av selskaper innenfor kraft, transmisjon og distribusjon, kjernekraft, vann, tele- og bredbånd samt gass industrien.

ISO 14001

ISO 14001:2015 er en internasjonal miljøsertifisering og er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse.

RoHS

Forbud mot enkelte farlige kjemiske substanser i elektrisk og elektronisk utstyr er nå del av kravene til CE-merking i Europa.

Reach

REACH er et direktiv (EU Nr. 1907/2006) og står for: Restriction, Evaluation and Authorization of Hazardous Chemical Substances.

Conflict Minerals by US

JFKnudtzen har til hensikt å kun levere produkter som ikke inneholder mineraler fra konflikt områder. 

IMO Green Passport

IMO, International Maritime Organisation er FNs organ for å regulere internasjonal shipping. 

Hong Kong Convention

Hong Kong Konvensjonen for sikker og miljøvennlig gjenvinning av skip.

Asbestos